Kniha abstrakt - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kniha abstrakt - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 963 / vypisuji: 1 - 30

CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ VYSOKO-PRŮTOKOVÉ ANEURYSMATICKÉ ARTERIOVENÓZNÍ FISTULE

S. Rokošný, P. Baláž, P. Wohlfahrt, D. Palouš, L. Janoušek (Praha)

Úvod: Riziko kardiálního selháni u pacientů s vysoko-průtokovým arteriovenózním hemodialyzačním přístupem (AVF) je uváděno až u třetiny dialyzovaných pacientů. Doposud...

Tématický okruh: Cévní chirurgie - cévní přístupy pro hemodialýzu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, VI. sjezd ČSKVCH

MÁ STEAL FENOMÉN VLIV NA INDIKACI EXTRAANATOMICKÝCH FEMOROFEMORÁLNÍCH BYPASSŮ?

M. Mazur, D. Kučera, J. Chmelo, L. Pavlas, R. Dinaj, E. Kostrhunová , V. Procházka (Ostrava)

Úvod: Extraanatomické femorofemorální (dále FF) bypassy zajišťují přítok krve do ischemické končetiny z končetiny druhostranné. První zmínka o extraanatomické rekonstrukci byla...

Tématický okruh: Cévní chirurgie - periferní tepenné onemocnění
Typ: Ústní sdělení - lékařské, VI. sjezd ČSKVCH

DESAŤ - ROČNÉ VÝSLEDKY CHIRURGICKEJ LIEČBY AORTÁLNEJ DISEKCIE VO VÚSCH, A.S., SÚBOR PACIENTOV A KAZUISTIKA TEHOTNEJ PACIENKY A AKÚTNOU DISEKCIOU AORTY

P. Šafár, F. Sabol, A. Kolesár, J. Luczy, L. Vajda, L. Mistríková, M. Ledecký (Košice, SR)

Úvod:: Výsledky chirurgickej liečby disekcie aorty ( vrátane kazuistiky tehotnej pacientky s akútnou aortálnou disekciou a infarktom myokardu ) na...

Tématický okruh: Kardiochirurgie - hrudní aorta
Typ: Ústní sdělení - lékařské, VI. sjezd ČSKVCH

ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA KOMPLIKOVANÉ DISEKCE SESTUPNÉ HRUDNÍ AORTY POMOCÍ STENTGRAFTŮ

J. Raupach (Hradec Králové)

Cíl: Retrospektivní hodnocení výsledků endovaskulární léčby komplikované disekce aorty pomocí hrudních stentgraftů (SG).Soubor a Metodika:V období 2/2001 až 8/2014 bylo...

Tématický okruh: Kardiochirurgie - hrudní aorta
Typ: Ústní sdělení - lékařské, VI. sjezd ČSKVCH

MAZE CHIRURGICKÁ LÉČBA FIBRILACE SÍNÍ

L. Kovaříková, M. Schönová, L. Zittová (Olomouc)

MAZE z ang.bludiště,   vzruchy skutečně bloudí po srdečních síních a obtížně hledají svou přirozenou  "cestu". Sinusový rytmus má jasně určenou fyziol.cestu...

Tématický okruh: Kardiochirurgie - varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské, VI. sjezd ČSKVCH

PODTLAKOVÁ TERAPIE RAN NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ

O. Jámbor, L. Hurníková, M. Schnellerová (Praha)

Podtlaková terapie ran představuje efektivní metodu léčby raných dehiscencí a atrofických kožních defektů....

Tématický okruh: Kardiochirurgie - varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské, VI. sjezd ČSKVCH

KAZUISTIKA U PACIENTKY S NEJASNOU ETIOLOGIÍ MODS S VYUŽITÍM ECMO

Z. Smolková, K. Večeřová, K. Talašová (Olomouc)

Cíl: Cílem této prezentace je seznámit posluchače s ojedinělým případem a možnostmi komplexní péče na oddělení kardiochirurgické JIP.Metody: Použitou metodou...

Tématický okruh: Kardiochirurgie - mimotělní oběh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, VI. sjezd ČSKVCH

ZÁCHOVNÉ PLASTIKY NA AORTÁLNÍ CHLOPNI

I. Macková, L. Králíková (Praha)

Cíl: Seznámení s novou metodou plastiky aortální chlopně v IKEMSoubor a Metodika: Postup na sebe navazujících kroků vykonaných před, během...

Tématický okruh: Kardiochirurgie - aortální vady
Typ: Ústní sdělení - sesterské, VI. sjezd ČSKVCH

VYUŽITÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE NA KARDIOCHIRURGICKÉ JIP

K. Talašová, Z. Smolková (Olomouc)

Cíl: Cílem této prezentace je informovat odbornou veřejnost o využití bazální stimulace na našem oddělení.Metody: Využitou metodou byl koncept bazální...

Tématický okruh: Kardiochirurgie - ICHS
Typ: Ústní sdělení - sesterské, VI. sjezd ČSKVCH

VÝSLEDKY TŘÍLETÉHO SLEDOVÁNÍ PRVNÍCH PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI ALLOGENNÍHO ŠTĚPU STERNA PŘI ŘEŠENÍ POS-STERNOTOMICKÉHO DEFEKTU HRUDNÍ STĚNY.

M. Kaláb, J. Karkoška, M. Kamínek, V. Lonský  (Olomouc, Brno)

U rozsáhlých dehiscencí sternotomie se ztrátou kostního materiálu sterna a žeber je pacient ohrožen rizikem poranění pravé komory srdeční a...

Tématický okruh: Kardiochirurgie - varia
Typ: Poster - lékařský, VI. sjezd ČSKVCH

STUDIE KAFKA (KOMPLIKACE ARTERIOVENÓZNÍCH FISTULÍ - KLINICKÁ ANALÝZA)

M. Harazim, I. Hofírek (Brno)

Úvod: V léčbě konečného stádia selhávání ledvin (CHSL) je klíčové vytvoření vhodného cévního hemodialyzačního přístupu, možnost opakovaného napojování krevního oběhu...

Tématický okruh: Cévní chirurgie - cévní přístupy pro hemodialýzu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, VI. sjezd ČSKVCH

INTRAOPERAČNÍ NEUROFYZIOLOGICKÁ MONITORACE MOZKOVÉ PERFUZE PŘI OPERACI SRDCE A ASYMPTOMATICKÉ STENOZE VNITŘNÍ KRKAVICE.

S. Ostrý, R. Tesařík, M. Leitgeb (České Budějovice)

Úvod:Asymptomatická stenóza vnitřní krkavice (ICA) je jedním z rizikových faktorů perioperační iCMP při operaci srdce. Není konsensus v benefitu profylaktické...

Tématický okruh: Kardiochirurgie - varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, VI. sjezd ČSKVCH

PŘÍČINY ÚMRTÍ PO SRDEČNÍCH OPERACÍCH.

P. Němec, P. Fila, J. Štěrba, R. Wagner , J. Ondrášek (Brno)

Cíl. Zjistit rizikové faktory mortality rozborem dat kardiochirurgického registru Soubor nemocných a metodika. V CKTCH Brno bylo v letech 2007-2013 provedena...

Tématický okruh: Kardiochirurgie - varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, VI. sjezd ČSKVCH

AORTOENTERÁLNÍ PÍŠTĚL – STRATEGIE DIAGNOSTIKY A LÉČBY

J. Moláček, V. Třeška, B. Čertík, R. Šulc , M. Čechura, K. Houdek, J. Baxa (Plzeň)

Úvod:Aortoenterální, v naprosté většině aortoduodenální, píštěl je vzácná náhlá příhoda břišní, která bezprostředně ohrožuje nemocného na životě. Častěji se setkáme...

Tématický okruh: Cévní chirurgie - komplikace v cévní chirurgii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, VI. sjezd ČSKVCH

INFEKCE V CÉVNÍ CHIRURGII - ZKUŠENOSTI JEDNOHO PRACOVIŠTĚ

P. Kysela, Z. Šilhart, I. Hamtilová (Brno)

Úvod: Infekce cévní rekonstrukce je největším strašákem v cévní chirurgii. Velká přeléčenost populace antibiotiky znamenala posun ve spektru původců infekcí....

Tématický okruh: Cévní chirurgie - komplikace v cévní chirurgii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, VI. sjezd ČSKVCH

PODTLAKOVÁ TERAPIE HLUBOKÉ PERI-VASKULÁRNÍ INFEKCE: 5-TI LETÉ ZKUŠENOSTI

J. Chlupáč, L. Janoušek, J. Froněk (Praha)

Úvod: Léčba hluboké peri-vaskulární infekce pomocí podtlakového hojení ran představuje metodu s kontroverzní indikací, neboť může způsobit život ohrožující komplikace....

Tématický okruh: Cévní chirurgie - komplikace v cévní chirurgii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, VI. sjezd ČSKVCH

CÉVNÍ CHIRURG JAKO SERVIS PRO VŠEOBECNOU CHIRURGII- TIPS AND TRICKS

T. Vidim, L. Denemark, J. Šimša (Kolín, Praha)

Všeobecná chirurgie je oborem, který již na úrovni oblastní nemocnice zahrnuje extenzivní operační výkony. Nezřídka je pak všeobecný chirurg stavěn...

Tématický okruh: Cévní chirurgie - komplikace v cévní chirurgii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, VI. sjezd ČSKVCH

PŘÍNOS VENOFARMAK V KOMBINACI S CHIRURGICKOU LÉČBU CVD

L. Hnátek

V léčbě chronického žilního onemocnění (chronic venous disease, CVD) se doporučuje komplexní přístup – od úpravy životního stylu, přes kompresi,...

Typ: Ústní sdělení - lékařské, VI. sjezd ČSKVCH

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA U DROGOVĚ ZÁVISLÝCH – KDY ŘÍCT DOST?

B. Laca, Š. Polcarová, M. Šetina, V. Rohn (Praha)

Úvod: Infekční endokarditida u drogově závislých je závažné onemocnění. V souvislosti s rizikovým chováním této skupiny pacientů, kteří mnohdy...

Tématický okruh: Kardiochirurgie - varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, VI. sjezd ČSKVCH

MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVÁ OXYGENOTERAPIE V LÉČBĚ REFRAKTERNÍHO SELHÁNÍ SRDCE/PLIC VE FN OLOMOUC

M. Šimek, O. Zuščich, P. Caletka , R. Uvízl, R. Hájek, Z. Mikysková, M. Hutyra, P. Šantavý, V. Lonský, M. Táborský (Olomouc)

Cíl: Analýza výsledků nemocných napojených na ECMO z důvodu refrakterní selhání srdce/plic ve FN Olomouc. Soubor: Retrospektivní sledování celkem 27...

Tématický okruh: Kardiochirurgie - mechanická srdeční podpora a transplantace srdce
Typ: Poster - lékařský, VI. sjezd ČSKVCH

REMODELACE KOŘENE AORTY U AKUTNÍ DISEKCE AORTY TYPU A POMOCÍ JEDNOTLIVÝCH DAKRONOVÝCH ZÁPLAT.

M. Šimek, M. Gwozdziewicz, R. Zezula, A. Klváček, V. Lonský (Olomouc)

Úvod:  V současné době existuje několik operačních technik, které lze použít v indikovaných případech rekonstrukce aortálního kořene se zachováním nativní aortální...

Tématický okruh: Kardiochirurgie - aortální vady
Typ: Poster - lékařský, VI. sjezd ČSKVCH

MORTALITA A KOMPLIKACE NEMOCNÝCH LÉČENÝCH PODTLAKOVOU LÉČBOU PRO HLUBOKOU STERNÁLNÍ INFEKCI

M. Šimek, M. Molitor, M. Kaláb, R. Hájek, J. Konečný, I. Fluger, V. Lonský (Olomouc, Praha)

Cíl: Analýza dlouhodobých výsledků nemocných s hlubokou sternální infekcí léčených lokální aplikací podtlaku Metoda a Soubor: Retrospektivní sledování celkem 98...

Tématický okruh: Kardiochirurgie - varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, VI. sjezd ČSKVCH

AKUTNÍ HYBRIDNÍ VÝKONY

J. Herman, P. Bachleda , P. Utíkal, M. Černá , M. Köcher, V. Prášil (Olomouc)

Cíl: Zhodnotit výsledky akutních hybridních výkonů Soubor a Metodika: Jedná se o nerandomizovanou prospektivní studii zahrnující pacienty s akutní končetinovou...

Tématický okruh: Cévní chirurgie - endovaskulární a hybridní výkony
Typ: Poster - lékařský, VI. sjezd ČSKVCH

POSTKATERIZAČNÍ PÍŠTĚL NA ARTERIA RADIALIS U 69-LETÉHO PACIENTA

J. Valešová, R. Novotný, L. Brlicová, P. Mitáš, J. Hrubý, J. Lindner (Praha)

Úvod:  Prezentujeme případ 69-letého pacienta, u kterého došlo ke vzniku iatrogenní  arteriovenozní píštěle (AVF) po srdeční katetrizaci.  Postkatetrizačně byl pozorován...

Tématický okruh: Cévní chirurgie - komplikace v cévní chirurgii
Typ: Poster - lékařský, VI. sjezd ČSKVCH

CYSTICKÁ DEGENERACE ADVENTICIE SPOLEČNÉ FEMORÁLNÍ TEPNY

P. Dráč, V. Vaverka, P. Utíkal, M. Kocher, M. Černá, P. Bachleda (Olomouc)

Cíl : Cílem této přednášky je shrnout současné znalosti o etiologii, klinických projevech, diagnostice a léčbě CAD tepen a prezentace případu z...

Tématický okruh: Cévní chirurgie - periferní tepenné onemocnění
Typ: Poster - lékařský, VI. sjezd ČSKVCH

ALLOTRANSPLANTACE CÉVNÍCH ŠTĚPÚ VE VFN.

P. Mitáš, M. Špaček, J. Hrubý, L. Brlicová, R. Špunda, T. Klika, J. Lindner (Praha)

Úvod: : II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK v Praze získala statut Vaskulárního transplantačního centra v srpnu...

Tématický okruh: Cévní chirurgie - komplikace v cévní chirurgii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, VI. sjezd ČSKVCH

GOMUS TUMOR- ATYPICKÁ LOKALIZACE NA HORNÍ KONČETINĚ U 22-LETÉHO MUŽE

P. Mitáš, R. Novotný , M. Špaček, J. Hrubý , J. Valešová, L. Brlicová, J. Hlubocký, J. Lindner (Praha)

Úvod: Glomus tumor je vzácná cévní leze představující přibližně 1% všech nádorů horní končetiny. Pro tento druh nádoru je typická...

Tématický okruh: Cévní chirurgie - chirurgie žilního systému
Typ: Poster - lékařský, VI. sjezd ČSKVCH

OBRAZ AKUTNÍ REJEKCE KRYOKONZERVOVANÝCH A CHLADEM KONZERVOVANÝCH AORTÁLNÍCH ALLOŠTĚPŮ U POTKANŮ

J. Hrubý, R. Špunda, P. Měřička, M. Mlček, K. Splith, M. Schmelzle, F. Krenzien, J. Lindner, M. Špaček, I. Matia (Praha, Hradec Králové, Leipzig, Germany, Boston, United States)

Úvod: U části nemocných léčených chirurgicky pro diagnozu infekce cévní protézy je možné v současné době použít kryokonzervované nebo chladem...

Tématický okruh: Cévní chirurgie - varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, VI. sjezd ČSKVCH

OŠETŘENÍ UZAVŘENÝCH ARTERIOVENÓZNÍCH GRAFTŮ K HEMODIALÝZE HYBRIDNÍM VÝKONEM

J. Janečková, P. Bachleda, M. Köcher, M. Černá (Olomouc)

Úvod: Arteriovenózní grafty (AVG) jsou v České republice indikovány u pacientů po vyčerpání autologních přístupů k hemodialýze (HD) před centrálním...

Tématický okruh: Cévní chirurgie - cévní přístupy pro hemodialýzu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, VI. sjezd ČSKVCH

ZEMŘEL DONALD NIXON ROSS, JEDEN Z PRŮKOPNÍKŮ MODERNÍ KARDIOCHIRURGIE

J. Špatenka (Praha)

Dovolujeme si českým kardiochirurgům a kardiologům sdělit smutnou zprávu: Ve věku 91 let zemřel 7. června 2014 Mr. Donald Nixon...

Tématický okruh: Kardiochirurgie - aortální vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, VI. sjezd ČSKVCH